OGRNP คือ ... ค้นหา OGRNP โดย INN

ธุรกิจ

ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาทุกคนสงสัยวิธีการเปิดธุรกิจสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนี้ เป็นที่รู้จักกันว่ามีบางเอกสารใบอนุญาต แต่คนมักจะไม่ทราบ subtleties เราจะพยายามที่จะคิดออก

OGRNIP คืออะไร?

OGRNP เป็นหมายเลขการลงทะเบียนของรัฐของรัสเซียทั้งหมดของผู้ประกอบการแต่ละราย

แจ่มแจ้ง

จากที่นี่จะเห็นได้ชัดว่าเขากำลังออกไปอยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียให้กับผู้ประกอบการที่ตัดสินใจลงทะเบียนกิจกรรมของเขากับหน่วยตรวจสอบภาษี

สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับ?

ความจริงก็คือเมื่อสรุปสัญญาการเจรจาต่อรองการถือครองสัญญาคู่ค้าที่มีศักยภาพศึกษาองค์กรที่พวกเขาตั้งใจจะให้ความร่วมมือ

เพื่อที่จะไม่ได้รับการติดโดยบังเอิญfraudsters ที่ตัวอย่างเช่นการเจรจาต่อรองจาก บริษัท ที่ไม่มีอยู่จริงจะได้รับการรับรองจากรายการอ้างอิงการลงทะเบียนของรัฐซึ่งระบุจำนวนผู้ประกอบการแต่ละราย รู้ว่าเขาคนใดได้รับโอกาสในการหารายละเอียดการติดต่อของ บริษัท ที่อยู่และปีของการลงทะเบียนของผู้ประกอบการแต่ละ

วิธีการรับ OGRNIP?

OGRNIP เป็นหนังสือเดินทางที่จำเป็นองค์กร ในฐานะพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียมีเพียงผู้ประกอบการรายเดียวเท่านั้น สารสกัดจาก OGRNIP ยังช่วยในการทำความเข้าใจกับกิจกรรมต่างๆของผู้ประกอบการ ใบรับรองการลงทะเบียนเป็นนักธุรกิจสามเณรผู้ประกอบการได้รับภาษี ที่นั่นเขาได้รับมอบหมายหมายเลขซึ่งจะมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ บริษัท ของเขา

ค้นพบโดย Inn

ข้อมูลใดที่สามารถสกัดได้จากตัวเลข

ใบรับรองนี้ให้ภาษี OGRNIP ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่ออกในองค์กรนี้มีรหัสบางอย่างที่สามารถให้ข้อมูลหนึ่งหรือข้อมูลอื่นแก่ บริษัท แก่คุณได้หากคุณทราบหมายเลขถอดรหัสในส่วนต่างๆ เราจะพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติมว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นอย่างไรและความหมายของข้อมูลเหล่านี้เป็นอย่างไร

จำนวนตัวประกอบด้วยตัวเลข 15 หลัก คนแรกของพวกเขาบ่งบอกถึงเครื่องหมายของการกำหนดหมายเลขทะเบียนของเร็กคอร์ด สำหรับผู้ประกอบการแต่ละรายหมายถึงตัวเลข 3 ค่าต่อไปนี้เป็นตัวเลขสองตัวสุดท้ายของปีที่ออกใบรับรอง วิธีนี้ช่วยในการกำหนดระยะเวลาที่องค์กรมีอยู่ได้เปิดให้บริการแล้วหรือมีประสบการณ์ในกิจกรรมบางประเภทแล้ว

ใบรับรองพยาน

ตัวเลขที่สี่และห้าของรหัสคือรหัสพื้นที่,ซึ่งจดทะเบียนผู้ประกอบการแต่ละราย จากหมายเลขที่หกถึงสิบสี่ตัวเลขจะถูกป้อนลงทะเบียนในระหว่างปี ที่น่าสนใจคือตัวเลขสุดท้ายที่สิบห้าซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวควบคุม ขอบคุณมันเป็นไปได้ที่จะคำนวณความถูกต้องของจำนวนที่ออกโดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์

วิธีค้นหา OGRNIP โดย INN

เมื่อคุณมี TIN ของผู้ประกอบการแต่ละราย แต่คุณจำเป็นต้องรู้ OGRNP คุณสามารถทำได้หลายวิธีโดยไม่มีปัญหาพิเศษ

ประการแรกคือการเรียนรู้จาก Unified Stateทะเบียนผู้ประกอบการแต่ละรายกรอกใบสมัครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบกระดาษในการตรวจสอบภาษี ในกรณีนี้คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาของคำขอ

ที่อยู่ ogrnip

ส่วนที่สองจะพบในฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ของบริการของรัฐและ Federal Service ภาษีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละราย การใช้หมายเลข TIN หรือ OGRNIP คุณสามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับองค์กรได้เช่น: ความน่าเชื่อถือที่อยู่ตามกฎหมายเมื่อผู้นำเปลี่ยนประวัติของชื่อ บริษัท และอื่น ๆ อีกมากมาย

OGRNP หาได้ง่ายโดย INN และข้อมูลจะมีประโยชน์มากสำหรับคุณ ให้เราเห็นรายละเอียดมากขึ้นว่าข้อมูลใดที่จะช่วยให้จำนวนของหมายเลขการลงทะเบียนของรัฐของรัสเซียทั้งหมดของผู้ประกอบการแต่ละรายเพื่อหาข้อมูล

เรียกข้อมูลจากคำแถลง

หลังจากได้รับสารสกัดผ่านทางเว็บไซต์ของการตรวจสอบของ Federal Tax Service หรือในภาษีคุณจะได้รับข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละรายและ บริษัท ของเขา: ชื่อเต็ม TIN, OGRNIP, วันที่จดทะเบียนของรัฐประเภทของกิจกรรมที่อยู่อาศัยวันที่เปลี่ยนข้อมูลถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับการบอกเลิกกิจกรรมถ้ากิจกรรมของ บริษัท หยุดชะงัก ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะได้รับข้อมูลปริมาณมากและครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ที่คุณสนใจและผู้ประกอบการแต่ละรายที่ได้ลงทะเบียนไว้

จะยืนยันความถูกต้องได้อย่างไร?

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ OGRNPคุณสามารถปฏิบัติตามสองขั้นตอนง่าย ๆ ซึ่งแต่ละวิธีจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าหลักฐานนี้ไม่ใช่ของปลอมหรือไม่

ดังกล่าวข้างต้นหลักสุดท้ายคือหมายเลขลับมากที่ช่วยให้คุณสามารถคำนวณว่าใบรับรองเป็นของจริงหรือไม่

ขีด จำกัด ภาษี

วิธีการหนึ่งในการตัดสินใจคือเครื่องคำนวณ OGRN มันสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์เองในส่วนที่เกี่ยวข้องคุณเพียงแค่ต้องป้อนรหัสสิบห้าหลักของ OGRNP และบริการจะกำหนดความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนและการโต้ตอบกับความเป็นจริง

หากคุณต้องการคำนวณโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอินเทอร์เน็ตความถูกต้องของใบรับรองมีความจำเป็นต้องทำชุดของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ก่อนอื่นให้ลบหมายเลขสุดท้ายจำนวนที่สิบห้าและออกจากหมายเลขที่สิบสี่ก่อนหน้า เราหาร zirpha ที่เหลือด้วย 13 เราจะได้จำนวนเต็มกับส่วนที่เหลือ มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทิ้งเฉพาะส่วนจำนวนเต็มและคูณด้วย 13 ตอนนี้เราต้องลบค่าผลลัพธ์จากหลักเดิม - ผลลัพธ์ควรเท่ากับหลักสุดท้ายในจำนวน OGRIP โครงร่างอย่างง่ายนี้ช่วยในการค้นหาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าของใบรับรอง

จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างไร

มันมักจะเกิดขึ้นที่บุคคลผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลบกิจกรรมบางอย่าง สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าหมายเลขการลงทะเบียนในปัจจุบันจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนั้นจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามจะต้องมีการกล่าวถึงกรณีที่แตกต่างกัน แม้ว่าผู้ประกอบการรายบุคคลได้เปลี่ยนสัญชาติแล้วเขายังต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานสรรพากร

เพื่อให้พวกเขาได้รับการยอมรับคุณต้องเขียนสมัครและรวบรวมสำเนาเอกสารที่จำเป็นซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนั้นส่งให้พวกเขาเพื่อรวมไว้ในการลงทะเบียนแบบรวมรัฐของผู้ประกอบการส่วนบุคคล
ดังนั้นหมายเลขการลงทะเบียนจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลในใบรับรองจะได้รับการปรับปรุงในแผ่นงานของรายการ EGRIP

เอกสารใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน SP

ขั้นตอนแรกในการลงทะเบียน IP คือการรวบรวมเอกสารทั้งหมด

เรียนรู้ ogrnip โดยอินน์
มีความจำเป็นต้องทำสำเนาหนังสือเดินทางและ TIN กรอกใบสมัครในแบบฟอร์มที่จะให้ภาษีและชำระค่าธรรมเนียม 800 รูเบิล คุณเพียงต้องการใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงิน

ด้วยเอกสารทั้งหมดนี้ที่คุณสามารถไปได้บริการภาษีของรัฐบาลกลางหรือ MFC ผ่านทางเว็บไซต์ของบริการสาธารณะ หากผู้ประกอบการในอนาคตไม่สามารถนำเอกสารมาเองได้ผู้อื่นอาจส่งเอกสารดังกล่าว แต่ในกรณีนี้ต้องนำสำเนาทั้งหมดมารับรอง

หลังจากยื่นเอกสารทั้งหมดพวกเขาจะไม่ถูกส่งกลับและยังคงเก็บภาษีอย่างถาวรแม้ว่าคุณปฏิเสธที่จะรับใบรับรอง IP OGRNP เป็นหมายเลขเดียวกับที่เขียนในใบรับรองนี้

หากผู้ประกอบการต้องการที่จะไปที่เรียบง่ายระบบการจัดเก็บภาษีก็เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อใช้และรวมถึงคำสั่งนี้ด้วย ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผู้ประกอบการได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธ

คำสั่งจาก ogrnip

หลังจากเวลานี้คุณสามารถมาและรวบรวมใบรับรองพร้อมกับที่จะได้รับแจ้งการลงทะเบียนในภาษีและการลงทะเบียนในสำนักงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญ ณ สถานที่อยู่ เอกสารเหล่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการใหม่กิจกรรมของเขาที่อยู่ OGRNIP - แต่ละหมายเลขไม่สามารถทำซ้ำได้ ไม่มีใครจะมีสิ่งนี้ OGRNP เป็นเอกสารสำคัญโดยที่กิจกรรมของผู้ประกอบการเป็นไปไม่ได้

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่า OGRNIP นั้นหาง่ายมากโดย INN ใช้คุณสมบัตินี้หากจำเป็น

ความคิดเห็น (0)
เพิ่มความคิดเห็น