ความสัมพันธ์ทางการเงิน

ธุรกิจ

ในสภาวะของการพัฒนาตลาดสมัยใหม่กฎหมายการเงินของรัสเซียมีความสำคัญมากขึ้นในกระบวนการของการตระหนักถึงนโยบายระดับชาติด้านสังคมและแน่นอนว่านโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐของเรา ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐและถูกควบคุมโดยกฎพิเศษเรียกว่า "ความสัมพันธ์ทางกฎหมายทางการเงิน"

รูปแบบของการประชาสัมพันธ์นี้คือเป็นคุณลักษณะที่ขาดไม่ได้ในระบบเศรษฐกิจตลาด การพัฒนาความสัมพันธ์ทางกฎหมายทางการเงินทำให้เกิดการขยายตัวของรูปทรงกลมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะโครงสร้างของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญจะได้รับการจัดระเบียบเช่นกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางกระทรวงภาษีและหน้าที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและอื่น ๆ กฎหมายและวิธีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการปรับปรุงขึ้นใหม่ ๆ ประเภทของความสัมพันธ์ทางกฎหมายทางการเงินปรากฏทุกครั้ง องค์ประกอบทั้งสองมีความโดดเด่นในตัวพวกเขา: ทรัพย์สินและอำนาจรัฐ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานรากมีการกระทำของรัฐการใช้เงินหมายถึงมีอยู่ในทรัพย์สิน

อันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมีการเชื่อมต่อที่ไม่จำเป็นต้องมีการออกกฎหมาย แต่เพียงความสัมพันธ์ทางกฎหมายการเงินให้ความสำคัญและสะท้อนเนื้อหาของกิจกรรมนี้ ดังนั้นหากไม่มีพวกเขากิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปไม่ได้อย่างสมบูรณ์

ลองพิจารณาความสัมพันธ์ทางกฎหมายทางการเงินคุณลักษณะและประเภทของพวกเขา คุณสมบัติหลัก:

  1. ปรากฏเป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
  2. พวกเขาจำเป็นต้องมีส่วนร่วมโดยเรื่องที่เป็นอำนาจสูงสุดหรือท้องถิ่นของอำนาจรัฐ
  3. สาเหตุหลักที่เกิดขึ้นคือเงิน (รายได้หรือรายจ่ายของรัฐ ฯลฯ )

คุณลักษณะเหล่านี้แยกความแตกต่างทางการเงินจากผู้อื่นความสัมพันธ์ ดังนั้นด้วยการละเมิดการบริหารผู้กระทำผิดจะถูกปรับ แต่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ แต่มีอยู่เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดเท่านั้น ดังนั้นความสัมพันธ์ประเภทนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายปกครองและไม่ใช่ทางการเงิน

บนพื้นฐานของเนื้อหาที่มีเนื้อหามีทางเลือกดังต่อไปนี้สำหรับความสัมพันธ์ทางการเงิน:

- ภาษี;

- งบประมาณ;

- เครดิต (ธนาคารหรือรัฐ);

- พื้นที่ของการประกันภัย

- การตั้งถิ่นฐานที่บังคับใช้กฎหมายการเงิน

- การควบคุมการไหลเวียนของเงินและแน่นอนกฎหมายสกุลเงิน

สำหรับการสิ้นสุดของความสัมพันธ์ทางกฎหมายทางการเงินฐานต่อไปนี้ให้บริการบ่อยขึ้น:

  1. การจัดสรรงบประมาณ
  2. การชำระหนี้เงินเนื่องจากการชำระเงินในช่วงเวลาที่กำหนดของจำนวนเงินที่จำเป็นหรือการเก็บเงินที่ค้างชำระ (ค้างชำระ)
  3. การใช้โดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิในการเพิ่มภาษีค้างชำระ
  4. การยุติความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับประชากรที่เสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอายุครบหนึ่งปียกตัวอย่างเช่นอันเป็นผลมาจากการเกณฑ์การเกษียณอายุ

ความสัมพันธ์ทางการเงินและกฎหมายเป็นกฎ,เกิดขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายบุคคล (ตัวอย่างเช่นการแจ้งเตือนที่ส่งโดยหน่วยงานทางการเงินให้กับพลเมืองซึ่งเขาต้องจ่ายภาษีบางอย่าง) หรือกฎหมายบัญญัติ (กฎหมายงบประมาณของรัฐบาลกลางที่ใช้ทุกปี)

ความสัมพันธ์ทางการเงินและกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกฎเกณฑ์ ขณะนี้กฎหมายทางเศรษฐกิจในสหพันธรัฐรัสเซียไม่เสถียรดังนั้นจึงจำเป็นต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาของสถาบันกฎหมายการเงินอย่างต่อเนื่อง

</ p>
ความคิดเห็น (0)
เพิ่มความคิดเห็น