การวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

ธุรกิจ

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพและมีความหมายต้นทุนการผลิตช่วยให้คุณสามารถสำรวจปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการก่อตัวของต้นทุนการผลิต ซึ่งรวมถึงการศึกษาปัจจัยคงที่ตลอดจนตัวแปรตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน แนวโน้มปัจจุบันในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการตลาดแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นความสามารถในการแข่งขันของสินค้าที่วิสาหกิจเป็นตัวแทนในตลาดที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าหากความสามารถในการแข่งขันของสินค้ามีแนวโน้มลดลงเหตุผลหลักสำหรับกระบวนการนี้ในระดับจุลภาค ได้แก่

 • การปรับตัวของตลาดไม่เพียงพอ
 • การลดการแข่งขันภายใน
 • ยุทธวิธีแบบพาสซีฟขององค์กรซึ่ง จำกัด กิจกรรมการลงทุนและการลงทุน (ยับยั้งการแนะนำมาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า)
 • การสึกหรอทางศีลธรรมและทางกายภาพของอุปกรณ์
 • ขาดความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการของ บริษัท
 • แรงจูงใจพนักงานในระดับต่ำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ความเข้มทรัพยากรในระดับสูงของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในต้นทุนการผลิต
 • กลยุทธ์การกำหนดราคาต้นทุน

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทันสมัยของต้นทุนการผลิตและระดับความสามารถในการแข่งขันทำให้เราสามารถกำหนดขอบเขตการเพิ่มขึ้นของมันได้

 • การใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผลให้ได้เปรียบทางการตลาด
 • การก่อตัวของบรรยากาศการแข่งขัน;
 • การพัฒนาและการนำกลยุทธ์การแข่งขันมาใช้โดยองค์กร
 • กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์
 • การจัดหาทรัพยากรและข้อมูลแก่องค์กร
 • การพัฒนาศักยภาพทางปัญญาในองค์ประกอบของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขององค์กรการดำเนินการที่ช่วยให้มั่นใจการผลิตสินค้าไฮเทค;
 • การแนะนำการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กระตุ้นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
 • สร้างเงื่อนไขดังกล่าวสำหรับการสร้างอิสรภาพทางเศรษฐกิจและการกำหนดราคาในตลาดซึ่งช่วยให้ บริษัท ที่มีทรัพยากร จำกัด สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญสามอย่างของเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ: อะไรอย่างไรและสำหรับใครที่จะผลิต;
 • การวางแผนต้นทุนการผลิต
 • การปรับปรุงระบบและกลยุทธ์การควบคุมของรัฐบาล

การวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนการผลิตแสดงให้เห็นว่าการจัดการความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในสถานประกอบการขึ้นอยู่กับการวางแผนการส่งเสริมและการประเมินระดับรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพโดยรวม (ฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินสถานะทางเทคนิคและเทคโนโลยีระดับองค์กรการผลิตและการจัดการ) ทั้งหมดนี้ด้วยการสนับสนุนจากรัฐช่วยให้เราสามารถสร้างระบบเพื่อให้มั่นใจในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึง:

 1. ชุดของมาตรการเพื่อปรับปรุงสังคมและระดับเทคนิคและเทคโนโลยีขององค์กร (การเสริมสร้างฐานนวัตกรรมและปรับปรุงองค์กรของนวัตกรรมเร่งการดำเนินนโยบายการลงทุนดำเนินการตามลำดับความสำคัญขององค์กรนั้นการปรับโครงสร้างที่รุนแรงของระบบการฝึกอบรมบุคลากร การจัดการคุณภาพของสินค้าและแรงงานการรับรองผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน)
 2. การพัฒนามาตรการทางเศรษฐกิจเทคนิคองค์กรและสังคม (ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยของต้นทุนการผลิตรวมเป็นพื้นฐาน) เพื่อลดความเข้มทรัพยากรและต้นทุน
 3. การปรับปรุงการบริการ, การจัดระเบียบของการโฆษณาและการวิจัยตลาดของสินค้า;
 4. การแนะนำระบบการจัดการใหม่ความสามารถในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานทุกคนในการแก้ปัญหาคุณภาพ การสร้างกลุ่มความคิดสร้างสรรค์และ "ศูนย์ความรับผิดชอบ"; การวางแผนต้นทุนการผลิต มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาแบบไดนามิกขององค์กร

ในสภาวะตลาดการวิเคราะห์ต้นทุนด้วยคำนึงถึงพารามิเตอร์ของการแข่งขันช่วยให้คุณสามารถกำหนดแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้นี้อย่างถูกต้องเพื่อให้การประเมินวัตถุประสงค์และครอบคลุมการทำงานขององค์กร

ความคิดเห็น (0)
เพิ่มความคิดเห็น