พิธีล้างบาป - ยกศีลล้างบาปคริสเตียน

การพัฒนาทางจิตวิญญาณ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลายเป็นที่นิยมอย่างมากกลับไปที่ความเชื่อของบรรพบุรุษของพวกเขาทุกที่ที่มีชุมชนสลาฟที่ปฏิบัติพิธีกรรมอิสลามและบูชาเทพเจ้าโบราณ ในการเชื่อมต่อกับเรื่องนี้พิธีกรรมทางเดินกลายเป็นเรื่องธรรมดา ช่วยให้คุณละทิ้งศาสนาคริสต์และหันไปหาศาสนาอื่น จะไม่เป็นลัทธินอกศาสนาเสมอไปในบางกรณีบุคคลจะกลายเป็นชาวพุทธหรือชาวยิวตัวอย่างเช่น ไม่ว่าในกรณีใดพิธีกรรมนี้เป็นเหตุให้มีการถกเถียงและคำถามมากมายรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำรงอยู่และความมีประสิทธิผลมาก ลองหาดูว่ามีพิธีข้ามและหาคุณลักษณะของ

พิธีบัพติศมา

"kreschatyvanie" คืออะไร?

ตามคริสตจักรคริสเตียนควรรับบัพติศมา ด้วยพิธีกรรมนี้พระองค์ทรงทำพันธสัญญากับพระเจ้าและเข้าเป็นสมาชิกศาสนจักรซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางอย่างและมีส่วนร่วมในชีวิตของชุมชน และนักบวชหลายคนอ้างว่าการรับบัพติสมาซึ่งอยู่ในประเภทของศีลศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ สำหรับเรื่องนี้คริสเตียนต้องเข้ารับการอุปการะและเต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าเป็นประจำ

เราจะไม่อธิบายถึงพิธีบัพติศมาเองเราคิดว่าคุ้นเคยกับหลาย ๆ คน แต่ขอให้เราชี้แจงว่าสาระสำคัญของเขาคือการสละชีวิตและการเกิดใหม่ในพระเจ้าของเขา จากช่วงเวลานี้คริสเตียนได้รับการอภัยจากความผิดบาปทั้งหมดของเขาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็กลายเป็นคนบริสุทธิ์ก่อนหน้าผู้สร้าง

สำหรับผู้ที่ไม่แยแสกับศาสนาคริสต์และเขาต้องการจะออกจากโบสถ์ทุกครั้งและได้มีการออกกฤษฎีกา ยกศีลล้างบาปคริสเตียนเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสทางศาสนาและการกลับสู่อิสรภาพแห่งการเลือก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้คนจำนวนมากขึ้นยินดีที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ซึ่งแสดงถึงการลดจำนวนประชากรของศาสนาคริสต์โดยทั่วไป

อย่างไรก็ตามคริสตจักรเกือบจะไม่เคยใช้การคำนวณของพิธีกรรมของ "raskreschivanie" เขาถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์และมีเพียงลำดับของการกระทำที่เรียบง่าย ลองหาตำแหน่งอย่างเป็นทางการของพระสงฆ์ในเรื่องนี้

พิธีศีลล้างบาปศีลล้างบาป

ศาสนาคริสต์และพิธีกรรมการตั้งอกตั้งใจ

เมื่อเราพูดถึงเรื่องศาสนาคริสต์เราอย่างน้อยควรคำนึงถึงตำแหน่งของสองขบวนการศาสนา:

 • ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก;
 • ดั้งเดิม

ผิดปกติพอ แต่เมื่อมาถึงพิธีความรู้สึกของพระสงฆ์ของนิกายทั้งสองจะกลายเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถกระทำโดยการกระทำใด ๆ ได้ปฏิเสธที่จะรับบัพติศมา คริสตจักรชี้ให้เห็นว่าบุคคลสามารถปฏิเสธพระเจ้าและความเชื่อได้ แต่ไม่มีโอกาสได้กลับไปมีชีวิตที่ผ่านมา การรับบัพติศมาเป็นพลังงานกดชนิดหนึ่งจะมาพร้อมกับอดีตคริสเตียนเสมอ ดังนั้นในกรณีของการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจของเขาเขาสามารถกลับไปที่อกของคริสตจักร การทำเช่นนี้เป็นการกลับใจ แต่ไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาอีกครั้ง

แม้จะมีความเห็นที่ชัดเจนของคริสตจักรตัวเลขหลายคนต้องการที่จะไปผ่าน raskreschivaniya พิธีกรรม มีหลายกรณีเมื่อมีคนฟ้องโบสถ์คาทอลิกที่มีความต้องการที่จะลบตัวเองจากรายชื่อของบัพติศมาเป็น จนมาถึงปี 2009 นิกายโรมันคาทอลิกเป็นเรื่องของการสละอย่างเป็นทางการของคริสตจักรซึ่งรวมถึงการส่งของผู้นำคริสตจักรกระดาษชนิดพิเศษที่มีความประสงค์ของเขา ในกรณีของความพึงพอใจของเขาในด้านหน้าของคอลัมน์ที่มีข้อมูลของการล้างบาปของผู้สมัครที่ได้รับการติดแท็กด้วยการปฏิเสธของศาสนาคริสต์ที่ได้รับการระบุไว้ก่อนหน้านี้ แต่ความเป็นจริงนี้สวมตัวละครอย่างเป็นทางการอย่างหมดจด

raskreschivaniya คริสเตียนพิธี

ที่อาจจำเป็นต้อง raskreschivanie?

พระราชพิธีคริสเตียน raskreschivaniya ต้องโดยทั่วไปในบางกรณี พวกเขาจะประสบความสำเร็จเป็นสามประเภท:

 • พระเจ้า หลายคนได้รับบัพติศมาในยุคที่ขาดความรับผิดชอบเมื่อพวกเขาไม่สามารถที่จะให้เป็นตัวเลือกที่เป็นอิสระในความโปรดปรานของหนึ่งหรืออีกศาสนา ส่วนใหญ่มักจะคริสเตียนศึกษาก็จบเพียงแค่พระราชพิธีนี้เพื่อให้คนรู้สึกอิสระที่จะคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและประสบความรู้สึกไม่สบายจากสิ่งที่เป็นที่แนะนำให้รู้จักกับพิธีคริสเตียน เพื่อกำจัดห่วงมองไม่เห็นของพระเจ้ามีแนวโน้มที่จะถือ raskreschivaniya พระราชพิธี
 • การเปลี่ยนการนมัสการ เหตุผลนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในสังคมสมัยใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคริสเตียนปรารถนาที่จะเปลี่ยนความเชื่อของเขาและค้นหาตัวเองในนิกายอื่น เพื่อที่จะยอมแพ้ต่อศาสนาใหม่ด้วยสุดจิตสุดใจของฉัน การยกการรับบัพติสมาของคริสเตียนทำให้บุคคลสามารถเกิดใหม่ทางวิญญาณได้ในฐานะใหม่
 • สูญเสียความหมายของชีวิต สถานการณ์ในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นพิจารณามูลค่าของเขาอย่างสมบูรณ์และกำหนดว่าองค์ประกอบทางวิญญาณของชีวิตไม่รวมถึงการยึดมั่นในศีลคริสเตียน แนวคิดของวิธีการแทนที่ศรัทธาในพระเจ้าอาจไม่เข้ามาในจิตใจของใครบางคนที่ต้องการค้นหาความหมายของชีวิต แต่เขาตระหนักดีว่าเขาไม่ต้องการผูกพันกับศีลศักดิ์สิทธิ์ในการล้างบาปกับคริสตจักรคริสเตียน

ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์มากเพียงใดพิธีกรรมของการ "เปิดเผย" ที่เปลี่ยนแปลง มันแบ่งตามอัตภาพเป็นง่ายและซับซ้อน

ประเภทของคริสเตียนที่มาละทิ้งความเชื่อของพระเยซูคริสต์

เราได้ระบุไว้แล้วว่าพิธีกรรมจะขึ้นอยู่กับพลังแห่งศรัทธา เราสามารถแยกความแตกต่างของอดีตคริสเตียนสองประเภท:

 • หมดสติ;
 • มีสติอยู่

ประเภทแรกอาจรับบัพติศมาในวัยเด็กหรือมีอยู่แล้วในเวลาต่อมา แต่ไม่เคยสนใจประเพณีของโบสถ์โดยเฉพาะ คนเช่นนี้มักสวมกางเขนและฉลองเทศกาลอีสเตอร์ แต่พวกเขาไม่ได้ไปโบสถ์

ประเภทจิตสำนึกรวมถึงผู้ที่สนใจศาสนาจริงๆ คริสเตียนที่รับบัพติสมาเช่นนั้นเต็มใจเข้าโบสถ์ทำตามกฎทั้งหมดและศึกษาวรรณกรรมพิเศษ แต่ในบางจุดพวกเขาผิดหวังในศาสนาคริสต์หรือไม่พบสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา

ลักษณะทั่วไปของการผสมพันธุ์

ชายผู้ปรารถนาจะกลับไปที่ศรัทธาของบรรพบุรุษหรือไปที่ศาสนาอื่นใดควรย้ายออกไปจากศาสนาคริสต์ มันค่อนข้างยากที่จะทำเช่นนี้เพราะมันจะทำงานอย่างจริงจังกับตัวคุณเองและการยกเลิกความเชื่อเก่า ๆ ในสามระดับ

 1. กายภาพ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและอาจกล่าวได้ว่าระยะเริ่มต้นของพิธีวิวรณ์ ในการทำเช่นนี้คุณเพียงแค่ต้องหยุดที่จะไปโบสถ์สังเกตพิธีกรรมต่าง ๆ ลบคริสตจักรของกระจุกกระจิกคริสเตียนทั้งหมดและละทิ้งวันหยุดออร์โธดอก โดยปกติแล้วขั้นตอนนี้ไม่ต้องการความพยายามใด ๆ เพราะคนที่ตัดสินใจยกเลิกศาสนาคริสต์เพื่อตัวเองสามารถอยู่รอดได้อย่างง่ายดายการถอนตัวจากการบำรุงทางจิตวิญญาณของคริสตจักร
 2. ฉลาด มันเป็นระดับที่เป็นกุญแจสำคัญและเตรียมบุคคลสำหรับการผ่า อย่ารีบเร่งและเข้าใกล้พิธีกรรมภายใต้อิทธิพลของอารมณ์และความรู้สึกชั่วขณะหนึ่ง ท้ายที่สุดแล้วคนเราต้องตัดสินใจอย่างมีสติและตระหนักถึงความจำเป็นในการถอนตัวออกจากศาสนาคริสต์ หากในกระบวนการของการทำงานทางปัญญามีข้อสงสัยและคำถามก็จำเป็นต้องรอความรู้สึกมั่นใจอย่างเต็มที่และชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสีย หลังจากทั้งหมดพิธีกรรมของการข้ามกับ Slavs หมายถึงการปฏิเสธอย่างมีสติของการเป็นทาสคริสเตียน
 3. พลังงาน ระดับนี้สามารถเรียกว่าระดับสุดท้ายมันเป็นโดยตรงว่าพิธีเองและรับชื่อสลาฟใหม่ เราจะพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้

มีพิธีกรรมทางใด

เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า

พิธีล้างบาปแตกต่างกัน พิธีกรรมที่ง่ายที่สุดคือการดำเนินการโดยพระเจ้า เขามักจะมีรูปแบบการ์ตูนเมื่อกลุ่มคนที่มีใจเดียวกันรวมตัวกันรอบ ๆ ผู้กลับใจและเขาประกาศต่อสาธารณชนถึงการปฏิเสธของเขาจากศาสนาคริสต์และสัญญาว่าจะไม่เข้าโบสถ์อีกครั้ง

การกระทำนี้จะไม่เปลี่ยนชีวิตของบุคคลและเป็นจิตวิทยา ดังนั้นพิธีจึงไม่มีกฎและข้อความก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง

เปลี่ยนไปสู่ศาสนาอื่น

หากคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความเชื่อและกลายเป็นตัวอย่างชาวยิวจากนั้นคุณควรติดต่ออาจารย์รับบี เขาคือผู้ที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมคุณกับศาสนาใหม่ แน่นอนมันไม่สามารถโต้เถียงได้ว่ามีพิธี decription เด่นชัดบางอย่าง แต่นักบวชแต่ละคนจะสามารถดำเนินการจัดการที่จะลบตราพลังงานของศาสนาคริสต์และให้คุณพิจารณาตัวเองเป็นสมาชิกของชุมชนทางศาสนา

สลาฟเปิดเผย

มีการใช้พิธีการทางและการตั้งชื่อนักบวชสลาฟ ช่วยให้คุณกำจัดการผูกมัดทาสของศาสนาสลาฟและกลับไปที่เทพเจ้าดั้งเดิมของพวกเขาที่จะช่วยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกที่เพิ่งค้นพบของชุมชน ก่อนที่จะหารายละเอียดและมองหาสถานที่ที่จะถือพิธีรับศีลรับศีลมันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การตัดสินใจว่าคุณจะทำอย่างไร

เราได้กล่าวไปแล้วว่าคนที่ไม่ได้เป็นผูกไว้แน่นเกินไปกับคริสตจักรสามารถดำเนินพิธีได้อย่างอิสระ แต่ในกรณีที่คุณไม่มั่นใจในความสามารถของคุณคุณควรหันไปหานักบวชและชุมชน จากนั้นพิธีจะดำเนินการตามกฎทั้งหมดและการมีส่วนร่วมของคนจำนวนมากในนั้นจะให้ความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ นอกจากนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านพิธีกรรมการตั้งชื่อด้วยตัวมันเองมันหมายถึงพิธีบางอย่างที่ดำเนินการเฉพาะในหมู่ผู้ประทับจิต ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดคุณจะต้องหันไปหา Rodnover (ผู้ที่กลับไปสู่ศรัทธาของบรรพบุรุษของพวกเขา) เพื่อยุติการปฏิเสธศาสนาคริสต์ของพวกเขา โปรดจำไว้ว่าหากไม่มีชื่อใหม่พิธีกรรมก็ไม่สมเหตุสมผล

สถานที่ที่จะใช้จ่ายพิธีกรรมของ raskreschivanie

วิธีการประกอบพิธีกรรมทางข้าม

มันจะดีกว่าที่จะทำพิธีในธรรมชาติในกรณีนี้คุณจะป้อนพลังขององค์ประกอบทั้งหมด แต่เนื่องจากคุณต้องการภาชนะที่มีน้ำคุณสามารถดำเนินการตามแผนของคุณเฉพาะในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเอง ก่อนที่จะประกอบพิธีขอเข็มที่แหลมแล้วเติมน้ำลงในภาชนะ พิจารณาว่าคุณจะต้องดำดิ่งลงไปในน้ำด้วยหัวของคุณ

พิธีจะทำได้ดีที่สุดในตอนเช้าและต่อไปท้องว่าง ไม่มีคำที่แน่นอนที่ควรกำจัดการล้างบาป แต่ในพิธีกรรมสิ่งสำคัญคือการกระทำและความคิดของคุณ ดังนั้นจงจดจ่อและอย่าให้ความคิดภายนอกเข้ามาในใจคุณ ก่อนพิธีเริ่มมีความจำเป็นที่จะต้องละทิ้งศาสนาคริสต์โดยเปล่งเสียงคำที่คุณคิดค้นขึ้นมาโดยพลการ จากนั้นคุณต้องแทงนิ้วด้วยเข็มแล้วปล่อยเลือดลงในน้ำก่อนที่จะดำน้ำคุณควรดึงดูดเลือดของบรรพบุรุษของคุณและประกาศว่าน้ำล้างการล้างบาปออกไป จุ่มลงในน้ำด้วยหัวของคุณและอยู่ในสถานะนี้ประมาณยี่สิบวินาที หลังจากดำน้ำคุณควรถวายเกียรติเทพเจ้าสลาฟทั้งหมดและขอความคุ้มครองจากร็อด

พิธีกรรมทางและการตั้งชื่อ

การผสมพันธุ์ด้วยความช่วยเหลือของนักบวช

เมื่อหันมาหา Rodnovers คุณเชื่อใจเปิดเผยคนพิเศษ - นักบวช พิธีดังกล่าวจะถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานที่ที่ควรจะผ่านพิธีการทางเดินนั้นจะถูกกำหนดโดยบาทหลวงเองและชุมชนทั้งหมดจะอยู่ในกระบวนการ

พิธีกรรมสลาฟทั้งหมดจะดำเนินการในลักษณะที่แท่นบูชาจัด ดีที่สุดของทั้งหมดหากมีอ่างเก็บน้ำในบริเวณใกล้เคียง สำหรับพิธีคุณจะต้องสวมเสื้อบัพติศมาและกางเขนถ้าไม่ได้รักษาเสื้อไว้คุณสามารถนำเสื้ออื่นกลับ

ในระหว่างพิธีบุคคลต้องเก็บเสื้อของเขามือและอยู่ในวงกลมที่ระบุไว้โดยมีดใกล้แท่นบูชา ก่อนพิธีพระสงฆ์ถามบุคคลเกี่ยวกับความจริงจังของความตั้งใจของเขาและแต่ละคำถามจะต้องตอบในการยืนยัน ถัดไปนักบวชด้วยความช่วยเหลือของมีดทำพิธีกรรมหลายวิธี:

 • ตัดความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับศาสนาคริสต์
 • เปิดฤดูใบไม้ผลิและ "รักษา" ร่องรอยของรอยตัดที่บัพติศมา;
 • ลบตราผนึกที่กำหนดโดยพระสงฆ์ที่หน้าผากหูตาริมฝีปากหน้าอกและแขน
 • ขว้างเสื้อยืดและกางเขนลงในกองไฟ
 • พลังลบเจิมจากร่างกาย

จากนั้นบุคคลจะทุ่มเทให้กับองค์ประกอบตามธรรมชาติ ทวนเข็มนาฬิกามันล้อมรอบด้วยไฟน้ำและปลายข้าวและพัดเพื่อสร้างสายลม นี่ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำให้บริสุทธิ์

หลังจากการจัดการของบุคคลที่ต้องยึดติดกับเทพเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ฝ่ามือขวาของนักบวชทั้งสองวางอยู่บนหัวของเขาและเมื่อหมุน posolon (ทวนเข็มนาฬิกา) เก้าครั้งดึงดูดร็อด ในพิธีกรรมการข้ามนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบ

วิธีการทำพิธีทาง

การตั้งชื่อ

การกระทำนี้จึงเป็นคริสต์ศาสนิกชนมันจัดขึ้นตรงกันข้ามกับการตัดหัวเฉพาะในที่ที่มีปุโรหิตเท่านั้น ไม่สามารถเลือกชื่อใหม่ของเขาได้จึงมอบให้กับเหล่านักบวชเทพ สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นในวันที่สามเก้าหรือสี่สิบวันหลังจากการตัดหัว ยิ่งกว่านั้นบุคคลได้รับสองชื่อ หนึ่งในนั้นคือกลุ่มที่สมาชิกในชุมชนรู้จักเขา แต่ข้อที่สองเป็นความลับยกเว้นสำหรับปุโรหิตและเทพเจ้ามันไม่สามารถเปิดเผยต่อใครได้ ในระหว่างพิธีกรรมนี้บุคคลที่ถูกเรียกขึ้นมาจะเข้าสู่น้ำเปล่าโดยสมบูรณ์และมีการสื่อสารชื่อใหม่กับหูของเขาภายใต้สาดน้ำ

น่าสนใจไม่มีใครรู้ว่าอะไรมันเป็นวันที่ได้รับชื่อใหม่ เป็นที่เชื่อกันว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการ decapitation หายไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่บุคคลมีพลังงานธรรมชาติที่ทรงพลังมากการตั้งชื่อเป็นสิ่งที่ยากที่สุด แน่นอนในชื่อใหม่ควรสะท้อนถึงลักษณะทั้งหมดของแต่ละบุคคลและมันเป็นเรื่องยากมาก

ทุกคนมีสิทธิ์เลือกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงการนมัสการ แต่หลายคนกลัวที่จะถูกลงโทษเนื่องจากพิธีกรรมทางข้ามแม้ว่า Rodnovers เกือบทั้งหมดจะอ้างว่าภายใต้การคุ้มครองของเทพโบราณ ไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นเช่นนั้นหรือไม่ แต่หลังจากทั้งหมดสิทธิในการเลือกจากบุคคลที่ไม่สามารถนำมา

ความคิดเห็น (0)
เพิ่มความคิดเห็น