ความสัมพันธ์ร่วมกันคือ ... ปัญหาการพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

การปลูกด้วยตนเอง

คุณเคยสงสัยไหมว่าหัวข้อที่แข็งแกร่งที่เราเชื่อมต่อกับทุกอย่างที่ล้อมรอบเรา? เราใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเราพยายามที่จะเสริมสร้างหรือลดความผูกพันเหล่านี้ ในด้านจิตวิทยาคำว่า "ความสัมพันธ์" จะใช้ในการกำหนดสิ่งเหล่านี้ นี่คือสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสังคมของเราซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบถึงความแตกต่างของการสร้างความสัมพันธ์ นอกจากนี้คุณควรจะสามารถเอาชนะปัญหาในโครงสร้างของพวกเขา

ความสัมพันธ์คือ

ความสัมพันธ์ - มันคืออะไร?

ในแง่หนึ่งคำว่า "ความสัมพันธ์" เป็นที่เข้าใจได้เด็กทุกคนเพราะเด็กเรียนรู้ที่จะสร้างพวกเขาตั้งแต่ช่วงแรกเกิด แต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขาเป็นสารละเอียดมากซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสัมผัสหรือเห็น

หากคุณรวมคำอธิบายทั้งหมดไว้ในหนังสือโดยจิตวิทยาก็อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์เป็นชุดของการเชื่อมต่อระหว่างคนทุกคนรอบตัวเรา ทุกคนที่เราติดต่อต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบที่ซับซ้อน เธอสามารถเป็นระยะสั้นเช่นเดียวกับคนรู้จักไม่เป็นทางการ แต่ตัวอย่างเช่นเรามีความสัมพันธ์ระยะยาวกับพ่อแม่ของเรา พวกเขามีวิวัฒนาการตลอดชีวิตตลอดจนการตายของผู้เข้าร่วม

ความคุ้มค่า

คนไม่สามารถอยู่ได้หากปราศจากความสัมพันธ์ ตั้งแต่เด็กปฐมวัยพวกเขากลายเป็นเวทีที่สำคัญในการพัฒนาและการพัฒนาของตนเป็นคน ในจิตใต้สำนึกของบุคคลที่วางความอยากสำหรับความสัมพันธ์ เราต้องตกอยู่ในห้วงรักของเพื่อนฝูงและคนรักจึงต้องได้รับการยอมรับและยอมรับ เมื่อเรารู้จักคนอื่นเราจะรู้จักตัวเองและโลกภายในของเราได้ดียิ่งขึ้น สิ่งนี้ทำให้เรามีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรา

นักจิตวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาความสัมพันธ์จะแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเอง ถ้าคุณเปลี่ยนทัศนคติด้านในกับโลกแล้วการเชื่อมต่อกับมันจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจะช่วยให้การเชื่อมต่ออยู่ในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและหยุดการทำงานไปถึงขั้นตอนบางอย่าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความสัมพันธ์: หลักการทั่วไปของการก่อตัว

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเกิดขึ้นในระดับการเอาใจใส่อารมณ์และชุมชนที่น่าสนใจ ตอนแรกพวกเขาเรียงรายขึ้นจากการติดต่อและการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนและส่งผลต่อกิจกรรมร่วมกัน

นอกจากนี้ความสัมพันธ์มีหลักการชั้นหัวกะทิ พวกเขามักจะมีสีสดใสและขึ้นอยู่กับขอบเขตของความต้องการของผู้เข้าร่วมในความสัมพันธ์เหล่านี้ นั่นคือผู้เข้าร่วมแต่ละคนในความสัมพันธ์ติดตามเป้าหมายและความต้องการของตน ถ้ามันตรงกันแล้วก่อนที่จะตระหนักถึงเป้าหมายเหล่านี้หรือก่อนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จะมีอยู่และพัฒนา

ประเภทของความสัมพันธ์: ลักษณะและคำอธิบาย

เมื่อใดก็ตามที่มีคนปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างคนเกิดขึ้น แม้การประชุมสั้น ๆ และบทสนทนาสั้น ๆ จะตีความในลักษณะนี้ บนพื้นฐานนี้พวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่:

  • ธุรกิจ
  • ส่วนบุคคล

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจไหลจากเฉพาะกิจกรรมและมักได้รับการสนับสนุนจากมัน พวกเขาถูกควบคุมโดยบรรทัดฐานทางกฎหมายน้อยกว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมักถูกควบคุมโดยบรรทัดฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวละครและความเห็นอกเห็นใจ พวกเขาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเท่านั้นและมีโครงสร้างที่ซับซ้อน

ความสัมพันธ์แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง แต่แต่ละคนมีส่วนร่วมในธุรกิจและการเชื่อมต่อส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้นักจิตวิทยายังทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสำเร็จในอาชีพซึ่งขึ้นอยู่กับบรรยากาศในกลุ่มที่แยกต่างหากจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง

ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก

ระบบความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งในบางแหล่งเรียกว่าระบบ สามารถแสดงได้ดังนี้

1. การติดต่อครั้งแรก ในระหว่างการนัดหมายระหว่างผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ที่กระตือรือร้นในระดับจิตใต้สำนึก ข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าคู่สนทนาที่น่าพอใจหรือไม่เป็นที่พอใจนั้นเป็นอย่างไรให้เราได้รับเข้าไปในสมองของเราในนาทีแรกของการสื่อสาร ในช่วงเวลานี้การประเมินของคู่สนทนาจะขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรและการกำหนดความเหมือนหรือความแตกต่างในทัศนคติและเป้าหมาย

2. ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร หากการติดต่อครั้งแรกประสบความสำเร็จและซ้ำแล้วความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรเกิดขึ้นระหว่างคู่ค้า เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านที่สามารถใช้งานได้เป็นเวลาหลายปีและไม่พัฒนาเป็นสิ่งอื่นใด ในความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรสมาชิกของพวกเขามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในระดับที่มีเหตุผลและมีเหตุผล พวกเขามีความสนใจร่วมกันความคล้ายคลึงกันของตำแหน่งชีวิตและการแลกเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกรับและให้พลังงานที่จำเป็น แต่ในระบบที่คล้ายกันของการเชื่อมต่อทั้งคู่รู้สึกว่าฟรีและไม่เกี่ยวข้องกัน

3. ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร ระบบความสัมพันธ์นี้หมายถึงการเจาะลึกเข้าไปในโลกของกันและกัน ผู้เข้าร่วมทั้งสองคนไว้วางใจซึ่งกันและกันมีส่วนร่วมในทุกเรื่องและให้การสนับสนุนที่เป็นไปได้เสมอ

ทั้งสามขั้นตอนของระบบผ่านทุกสิ่งอย่างแน่นอนคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ในอนาคตการพัฒนาความสัมพันธ์ไปตามสาขาของความเป็นไปได้หลายตัวแปร พวกเขาสามารถทำธุรกิจได้อย่างหมดจดหรือเติบโตเป็นสนิท ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยขั้นตอนแรกที่อธิบายไว้ข้างต้น

ปัญหาความสัมพันธ์

วิธีการพัฒนา

โปรดทราบว่าความสัมพันธ์ไม่สามารถเพื่อพัฒนา พวกเขาเป็นสารแบบไดนามิกที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง นี่คือลักษณะสำคัญของความสัมพันธ์ใด ๆ อย่างแน่นอน หากถึงจุดหนึ่งพวกเขาหยุดการพัฒนาผู้เข้าร่วมทั้งคู่จะหยุดรู้สึกพอใจกับพวกเขา กล่าวคือความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบหลักของความสัมพันธ์ ในกรณีที่พวกเขาหยุดพัฒนาทั้งคู่เริ่มที่จะมองหาแหล่งที่มาของความพึงพอใจและความสะดวกสบายนั่นคือพวกเขาเข้าสู่ระบบความสัมพันธ์ใหม่ และมันก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน

ระบบความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์: ปัญหา

เป็นการยากที่จะจินตนาการว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ใช่ฟุ้งซ่านจากปัญหาต่าง ๆ ปัญหาของความสัมพันธ์อย่างจริงจังทำให้จิตใจของนักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และแนะนำวิธีออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือความขัดแย้งที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกประเภท

ประวัติศาสตร์พิสูจน์ให้เราเห็นว่าการแก้ปัญหาพื้นฐานนี้ปัญหาเป็นไปไม่ได้เกือบจะมีอยู่ตลอดเวลา แต่นักจิตวิทยาสามารถระบุสาเหตุและทำงานกับมันได้ สาเหตุของความขัดแย้งซึ่งเป็นปัญหาหลักของความสัมพันธ์สามารถสรุปได้ดังนี้

1. อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ หากคนคนหนึ่งเดินทางไปถึงเป้าหมายที่หัวแก้วหัวแหวนของบุคคลอื่นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง สถานการณ์ที่คล้ายกันของการพัฒนาความขัดแย้งเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจเมื่อคนต่างใช้สำหรับตำแหน่งเดียวกันหรือต้องการที่จะได้รับรางวัลสำหรับความสำเร็จใด ๆ ในการติดต่อส่วนบุคคลปัญหาดังกล่าวไม่บ่อยน้อย

2. ความแตกต่างทางจิตวิทยา ปัญหานี้ทำให้ชีวิตของผู้เข้าร่วมในความสัมพันธ์มีความซับซ้อน พวกเขาไม่สามารถแสดงความเห็นร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ พวกเขามีความเกลียดชังซึ่งอธิบายไม่ได้ซึ่งกันและกันพวกเขาไม่สามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้

3. การประเมินบุคคลอื่นไม่ถูกต้อง สาเหตุของปัญหานี้พบได้บ่อยที่สุด บุคคลหนึ่งอาจอ้างถึงคุณงามความดีที่ไม่มีอยู่จริงต่อผู้อื่นและต่อมาต้องผิดหวังเพราะความหวังที่ไม่มีเหตุผล พวกเขายังกระตุ้นสถานการณ์ความขัดแย้งและข้อกล่าวหากับบุคคลอื่นพวกเขากลายเป็นสาเหตุของปัญหาที่ยาวนานและยืดเยื้อในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งสามารถนำไปสู่การแตกสมบูรณ์ของพวกเขาหากเป็นไปได้ในหลักการ

4. ข้อบกพร่องจริง มีคนประเภทหนึ่งที่ยากต่อการสร้างความสัมพันธ์กับสังคม พวกเขามีอุปนิสัยที่ยากลำบากทำให้พวกเขามีปัญหาและปัญหามากมาย คนเช่นนี้มักทำลายความสัมพันธ์และไม่พยายามสร้างคนอื่น

5. ความเข้าใจผิด ในความสัมพันธ์บ่อยครั้งที่ปัญหาทำให้เกิดความสับสนระหว่างผู้เข้าร่วม ทั้งสองคนมีความคิดเห็นของตนเองและไม่สามารถประนีประนอมได้เนื่องจากความแตกต่างบางอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครองมักจะประสบปัญหาเหล่านี้อย่างแม่นยำ พวกเขาอ้างถึงเอาชนะได้และแก้ไขได้

การพัฒนาความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บุคคลมีในชีวิต ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การปฏิบัติและสร้างมันอย่างถูกต้องเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทนทุกข์กับการสูญเสียในอนาคต

ความคิดเห็น (0)
เพิ่มความคิดเห็น